şişirtmək

şişirtmək
f. Üfürüb doldurmaq, köpürtmək, qabartmaq, şişkin hala gətirmək. Şarı şişirtmək. Ordlarını şişirtmək. – Zurnaçılar ordlarını şişirdib, gözlərini süzürdülər. Ç.. Nəriman əmi ordlarını şişirdərək əlini başına çəkib, məzəmmətlə Murada baxdı. İ. Ə.. // Böyütmək, qabartmaq, artırmaq, yekəltmək. Bostandakı kələmlər enə verir, balqabaqlar qarınlarını şişirdir, pomidorların sifəti qızarırdı. Ə. Vəl..
2. Olduğundan daha güclü, daha artıq, daha mübaliğəli şəkildə təqdim etmək, təsvir etmək, söyləmək. Məsələni şişirtmək. – Hansı bir yazıçı olur olsun, nə onu qərəzkarlıqla kiçiltmək, nə də qəsdən şişirdib böyütmək olmaz. S. R.. <Salman:> Yoldaş Şirzad çox tünd gedir, nöqsanları şişirdir!. . M. İ..
◊ Özünü şişirtmək – lovğalanmaq, qürrələnmək, təkəbbür satmaq, özünü dartmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • şişirtmə — 1. «Şişirtmək»dən f. is. 2. Sif. mənasında. Mübaliğəli. Qocalar gülüşür, ovçuluq çağlarının şişirtmə nağıllarına dadlı dadlı qulaq asardılar. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • itra’ — ə. şişirtmə, mübaliğə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mübaliğə — is. <ər.> 1. Bir şeyi həddindən artıq şişirtmə, böyütmə, artırma. <Zeynal> deyirdi ki, «mənim aylıq mədaxilim beş yüz manatdır». Bu sözlər, mübaliğə də olsa, həqiqətə yaxındı. S. H.. Mübaliğə başqa, yalan başqadır. Qant.. Demək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nəfx(ə) — ə. GO, 1) şişirtmə, üfürüb şişirtmə; 2) şişmə, şişkinlik; 3) nəfəsli musiqi alətini çalma. Nəfxi(nəfxei) İsa İsa peyğəmbərin ölüləri dirildən nəfəsi; nəfxi (nəfxei) sur İsrafilin qiyamət günü sur çalması …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ağartmağ — I (Kürdəmir) məc. açmaq, gizli saxlanmalı bir məsələni açmaq. – Məsələni ağartma, qoy üstüörtülü qalsın II (Bakı) bir məsələni həddindən artıq şişirtmək. – Nöşün bığada ağardırsan işi? …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • gəzaf(ə) — 1) şişirtmə, mübaliğə; 2) əsassız, mənasız; 3) çox, lap çox …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ifrat — ə. 1) mübaliğə, şişirtmə; 2) israf, hədd hüdud bilməmə, hədd hesabı olmama …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • iğraq — ə. 1) suya batırma; 2) mübaliğə, şişirtmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mübaliğə — ə. 1) böyütmə, şişirtmə, izahat; 2) ədəbiyyatda: hiperbol …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qülüv(v) — ə. 1) həddini aşma; tüğyan etmə; 2) şişirtmə, mübaliğə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”